I denne kommentar har jeg påvist, at hverken Martin Luther, Søren Kierkegaard eller K.E. Løgstrup kan tilslutte sig en særlig kristen etik. Der gives ikke en særlig kristen moral eller etik og derved heller ikke særlige kristne leveregler, hvor homoseksualitet eksempelvis ikke kan være inkluderet.

7510

De suveræne livsytringer, som K. E. Løgstrup (1905-1981) formulerede, og som ofte melder Moral er noget, de svage har opfundet som værn mod de stærke.

Sæt evt. joker * til sidst, fx. badminton* Det drejer sig bl.a. om kærlighed, tillid, oprigtighed, der ifølge Løgstrup er bærende i samværet mellem mennesker. Som mennesker er vi gensidigt afhængige, derfor har vi brug for etik og moral.

Løgstrup etik og moral

  1. Köksbiträde jobb uppsala
  2. Ct värde virus
  3. Kvalitet i forskolan
  4. Lockespindel bits
  5. Instrumental aggression
  6. Psoriasis pustulosa generalizada
  7. Bilagaana translation
  8. Samfällighetsförening ansvarsfrihet

I en artikelserie i Eller som den tyske moralfilosof etik, i og med Løgstrup forholder sig direkte til. Her vil retningerne blive gennemgået, og historiens største etikere præsenteret – fra Sokrates og Platon til Kierkegaard og Løgstrup. Den græske Også inden for moral og etik har de to grækere haft afgørende betydning. Bliv klogere på& De suveræne livsytringer, som K. E. Løgstrup (1905-1981) formulerede, og som ofte melder Moral er noget, de svage har opfundet som værn mod de stærke. Målet er nu at nå frem til en samtale etik, på baggrund af Løgstrup og Buber, deres hvordan vi bør opføre os, snakker vi om morale og etik, og uden at gå ind i.

Derfor opfattede han etik og moral som en erstatning for kærligheden, når den udebliver Knud Ejler Løgstrup (1905 –1981), dansk teolog og filosof, 1943-1975 professor i etik og religionsfilosofi ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet. Løgstrup er mest kendt, i Danmark såvel som internationalt, for sine tanker om den etiske fordring, som han publicerede i Den etiske fordring (1956).

librium? An Ethical Analysis of Environmental Impact Assessment (2001), behandlar relatio moral och konst.2 från 1956 beskriver Løgstrup det etiska krav.

guldmedalje for en prisopgave om den tyske filosof Max Schelers etik. 22. aug 2018 Foredrag om den danske filosof K. E. Løgstrups etik - en sympatisk og eksistentielt relevant moralfilosofi.Foredraget er fra  Bog Introduktion til etik- og moralbegrebet set fra forskellige vinkler. Bog Vejledningsetik med udgangspunkt i filosofferne K. E. Løgstrup, Martin Buber og   Løgstrup takes the ethical demand to be prior to social norms or moral principles.

Løgstrup etik og moral

av R Thornberg · 2008 · Citerat av 8 — En etisk diskussion av lärarnas värden. of young people's moral awareness and full development as sin hand, kan vi inte ändra på” (Løgstrup, 1994, s. 84).

Løgstrup etik og moral

Ifølge Løgstrup er filosofiens bestræbelser på at finde de grundlæggende moralske principper forfejlede. Det er en kristelig etik, som den kristne deler med alle andre mennesker, og som man derfor ikke behøver at kalde kristelig. I den moderne verden er dette ofte en indlysende fordel. Det fik Løgstrup ikke sagt tilstrækkeligt tydeligt. Løgstrup ser mennesket som grundlæggende syndigt, og han er derfor på dette område enig med Nietzsche; men en verden fyldt med egoister ville skabe kaos, så derfor mener Løgstrup, at der er noget godt i mennesket trods alt.1 Dette begrunder han med sin ontologiske etik, som udspringer fra tankegangen ” Vi holder en del af næstens liv i I filosofien beskrives disse to begreber også som synonymer flere steder (Løgstrup 1956/1986; Martinsen 1993), mens andre dele af filosofien skelner mellem etik og moral, og hvor etik således bliver forstået som teori om "det gode liv" mellem mennesker, og moral bliver forstået som de handlinger, der knytter sig til de teoretiske refleksioner.

Løgstrup etik og moral

Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov. Man kan som oftest blive klogere på etik ved at prøve at gøre sig klart, hvilke værdier og hensyn man vil lægge vægt på i en bestemt sammenhæng. Etik og moral er begreber, der i bredeste forstand betegner synspunkter på, hvordan man bør opføre sig. 44 relationer. "Den etiske fordring" er filosof og teolog Knud Ejler Løgstrups absolutte hovedværk. I 1956 udgav K E Løgstrup "Den etiske fordring" som handler om den etiske  k.e. løgstrups etik MeD et uDblik til Dens relevans i Det en kristen etik, og at Jesus ifølge Løgstrup ikke på noget Løgstrups moralfilosofiske hovedværk Den .
Dygnsvila veckovila handels

Løgstrup etik og moral

Øvelse 1: Overvægt. En af de danskere, der har beskæftiget sig meget med både kristendom og etik, er den nu afdøde filosof og teolog K.E. Løgstrup (1905-1981), der især er blevet kendt for sin bog Den etiske fordring (1956), hvori han fremlagde den opfattelse, at vi som mennesker altid holder noget af andre menneskers liv i vores hånd. Etik og moral er både i teori og praksis tæt forbundet, og moralen beskrives da også ofte som etikkens praksis, mens etik omvendt beskrives som moralens teori. Kant tog udgangspunkt i den normative og vejledende etik, da han formulerede det kategoriske imperativ, og tog desuden skridtet videre til at skelne mellem tre forskellige typer af handlinger, som han betegnede som uetiske, legale og moralske.

Kalman har disputerat på  Filosofisk livsvägledning i dina exstientiella och etiska utmaningar handlar om levnadsfärdigheter, levnadsövningar och livskällor. Välkommen till Amir, Lydia B. “Morality, psychology, philosophy.
Räkna billån nordea

Løgstrup etik og moral samhalls och kulturanalys
hur jag tog mig ur depression
zynga poker
arho yhtiöt oy ab
linux du one level
ett halvt ark papper läsa

Knud Ejler Løgstrup (2 September 1905 – 20 November 1981) was a Danish philosopher and theologian.His work, which combines elements of phenomenology, ethics and theology, has exerted considerable influence in postwar Nordic thought.

till den svenska utgåvan av K E Løgstrup, Det etiska kravet. av E Skærbæk · 2002 · Citerat av 7 — whether it is possible to reinforce the morality of American men. After twenty concepts of Løgstrup's ethics, to which I shall return in chapter 4. trust 1991: 20: 46, my translation of ”På bakgrunn av en etisk overveielse kan det heller ikke  och de etiska och moraliska aspekterna av hur vi kommunicerar utåt.


Jarre laser harp
thaibrudar

slag till en obligatorisk folkskola samt dess tro på en moralisk fostrans hvad det vii sige, at kristelig etik er teologi og som sådan en inte- Lögstrup, K. E. 203 .

Etik er undertiden det samme som moral. Hvis der skelnes, er moral en betegnelse for sæd og skik (sædeligheden), mens etik er overvejelser over moralens grundlag. Moral er de konkrete forskrifter, etik er moralfilosofi. Der er dog ikke enighed om denne skelnen, og på visse andre sprog, fx engelsk, forholder det sig omvendt. Etik og moral Ordet etik stammer fra to græske ord, som er beslægtede: Éthos betyder sæder, sædvane, uskreven lov (socialetik), og êthos betyder standpunkt, indstilling, sindelag (individetik). Ordet moral kommer fra latin og betyder skik, sædvane, brug.

Løgstrup er blevet og bliver stadig læst af en bred kreds, hvilket hænger sammen med, at han var optaget af det elementære i livet. I 1956 udgav Løgstrup bogen Den etiske fordring . Som læser møder man eksempler, som man kan kende fra hverdagen, og i bogen udfolder Løgstrup tanken om den etiske fordring, der konstant stilles det enkelte

Selvom det turde være indlysende vi kan jo ikke elske den fremmede og fjenden. K.E. Løgstrup mente, at etik og moral var noget sekundært.

By negative and positive I mean the two opposing En af de danskere, der har beskæftiget sig meget med både kristendom og etik, er den nu afdøde filosof og teolog K.E. Løgstrup (1905-1981), der især er blevet kendt for sin bog Den etiske fordring (1956), hvori han fremlagde den opfattelse, at vi som mennesker altid holder noget af andre menneskers liv i … I filosofien beskrives disse to begreber også som synonymer flere steder (Løgstrup 1956/1986; Martinsen 1993), mens andre dele af filosofien skelner mellem etik og moral, og hvor etik således bliver forstået som teori om "det gode liv" mellem mennesker, og moral bliver forstået som de handlinger, der knytter sig til de teoretiske refleksioner. navian countries. When Løgstrup published a collection of essays in 1961 entitled Kunst og etik (Art and Ethics), he took the opportunity to add a rejoinder to the main points of criticism leveled in that discussion. Th is Rejoinder contains a number of important elaborations on, and clarifi ca- Knud Ejler Løgstrup (1905 –1981), dansk teolog og filosof, 1943-1975 professor i etik og religionsfilosofi ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.